• Carles_Torrent_Pages_CAP_a_un_altre_mon
  • Carles_Torrent_Pages_CAP_a_un_altre_mon
  • Carles_Torrent_Pages_cap_a_un_altre_mon_II_01

CAP a un altre món

Escultures d’aigua

CAP a un altre món, són una sèrie de dos obres en les que l’artista juga amb la bellesa de les transparències i les formes obtingudes a partir de la recirculació de l’aigua, la llum i el color.

 

CAP a un altre món I

És una obra que va acompanyar a una acció pensada per parlar del fet i el sentiment nacionalista català, és per aquest motiu que el color dominant del nostre cap va ser el vermell… el vermell de la sang però també el vermell de la passió, la força, l’energia i el sentiment.

 

CAP a un altre món II

Forma part d’una exposició col·lectiva i els artistes, en aquesta ocasió van triar el text que segueix:

“L’esperit –diu Goethe-, ve a guiar-me en la meva necessitat. Jo escric: al començament fou l’acte”, Són les coses que fem les que ens fan. L’ésser neix de la necessitat. Si miro, doncs, de reproduir el procés que m’ha dut a fer l’obra que he fet, de reimaginar-me’l, no és pas per idealitzar ni per sublimar res d’allò que he fet, ni tampoc per fer-ne cap autocrítica, sinó per veure d’entendre ara allò que un bon dia vaig fer sense comprendre. Puc dir que, tot quan he fet, ho he fet sempre a les palpentes, sostingut únicament per una estranya fe que no em permetia de deixar de creure.  Antoni Llena, Fragment de “La reflexió sobre l’acte de pintar” del llibre “LA GANA DE L’ARTISTA, Divagacions sobre art”.