CAP A UN ALTRE MÓN II

CAP a un altre món II

Forma part d’una exposició col·lectiva i els artistes, en aquesta ocasió van triar el text que segueix:

“L’esperit –diu Goethe-, ve a guiar-me en la meva necessitat. Jo escric: al començament fou l’acte”, Són les coses que fem les que ens fan. L’ésser neix de la necessitat. Si miro, doncs, de reproduir el procés que m’ha dut a fer l’obra que he fet, de reimaginar-me’l, no és pas per idealitzar ni per sublimar res d’allò que he fet, ni tampoc per fer-ne cap autocrítica, sinó per veure d’entendre ara allò que un bon dia vaig fer sense comprendre. Puc dir que, tot quan he fet, ho he fet sempre a les palpentes, sostingut únicament per una estranya fe que no em permetia de deixar de creure.  Antoni Llena, Fragment de “La reflexió sobre l’acte de pintar” del llibre “LA GANA DE L’ARTISTA, Divagacions sobre art”.