Con d’Aspiració

Materials: Aigua, policarbonat, ferro i acer inoxidable
Mides: 300 x 80 x 80 (alçada del vòrtex: 200 cm)
Any realització: 2005